ONDERZOEK EN INSPECTIE

Wij verrichten onderzoek en inspectie in binnenwater en offshore locaties.

Offshore

Voor offshore inspectie zetten wij vaak onze duikers in voor onderzoek naar bodemgesteldheid, onderwaterstructuren, pijpleidingen en kabels. Onze duikers kunnen tot 50 meter afdalen om bodemmonsters te nemen, te boren of visuele inspecties uit te voeren. Wij gebruiken Non-Destructive of Partially Destructive methoden om de inspecties en onderzoeken uit te voeren.

DUC heeft gespecialiseerd materieel in eigen beheer zoals CP-meters (Cathodic Protection), wanddiktemeters, ROV en Side Scan Sonar. Desgewenst gebruiken onze duikers onderwatercamera’s om de inspectie op video vast te leggen. Daarnaast biedt ons schip ‘Ram’ ruimte voor een laboratorium om monsters te drogen en zeefanalyse uit te voeren.

Met onze expertise in offshore inspectie, onderhoud, reparatie en corrosiebescherming hebben we reeds vele klanten behoed voor schade aan pijpleidingen, boeien, constructiepalen etc.

Inshore/binnenwater

Ook voor het uitvoeren van binnenwater inspecties zetten wij regelmatig duikers in om de bodemgesteldheid of conditie van onderwaterstructuren te onderzoeken. Onze duikers hebben de expertise om slibmonsters te nemen, boringen uit te voeren of een visuele inspectie uit te voeren. Zij hebben daarbij de beschikking over CP-meters, wanddiktemeters en ander materieel.

Wij gebruiken daarbij ‘Non-Destructive’ of ‘Partially Destructive’ methoden. Het uitvoeren van boringen wordt ‘Destructive’ genoemd aangezien het de bodem of damwand in minimale mate aantast. Wanneer dat niet gewenst is, kunnen we Non-Destructive onderzoeken uitvoeren. Hierbij voeren we binnenwater inspectie uit op de tast of visueel.

Offshore Corrosie Preventie

Wij weten dat de onderwateromgeving een schadelijke invloed heeft op constructies. Corrosiepreventie van damwanden, pijplijnen en andere materialen is van het grootste belang om de onderwaterconstructies intact te houden. Door regelmatig inspecties uit te voeren, zijn we in staat om corrosie of beschadigingen in een vroeg stadium te ontdekken. Afhankelijk van uw wensen stellen wij een rapport met aanbevelingen voor u op, of voeren wij de reparaties en onderhoudswerkzaamheden meteen uit.

Onderwater bodemonderzoek

DUC Marine Group voert ook onderwater bodemonderzoek uit. Wij hebben materialen om bodemmonsters te nemen, met Non-Destructive en Partially Destructive methoden. Het uitvoeren van boringen wordt ‘Destructive’ genoemd aangezien het de bodem of damwand in minimale mate aantast. Wanneer dat wegens omstandigheden niet gewenst is, kunnen we Non-Destructive onderzoeken uitvoeren. Daarbij gebruiken we ROV, Side Scan Sonar en camera’s. Onze duikers hebben de kennis en ervaring om deze testen uit te voeren in omstandigheden waarin het zicht beperkt is.

Side Scan Sonar Inspectie

Side Scan Sonar gebruikt een apparaat dat een akoestische bundel uitzendt, dwars op de richting waarin de sensor door het water wordt gesleept. Het apparaat wordt over de bodem gesleept door een van onze vaartuigen. Afhankelijk van de samenstelling van de bodemmaterie die het signaal reflecteert, wordt een beeld van de bodem opgebouwd. Dit is een geschikte manier om objecten op de zeebodem te ontdekken en een accurate kaart samen te stellen van objecten op de bodem zoals rotsblokken, puin, wrakken, kabels en pijpleidingen.

ROV Survey

Indien gewenst kunnen we een visueel onderzoek uitvoeren met bediening op afstand, waarbij we onze ROV (Remotely Operated Vehicle) gebruiken. De digitale beelden van de onderwatercamera kunnen worden vastgelegd en beschikbaar gesteld aan onze klanten. Boringen en vibro-core onderzoek kan ook met bediening op afstand worden uitgevoerd. Onze ROV kan worden ingezet om monsters te nemen, corrosie te inspecteren, wanddikte te meten en overige onderwater inspectiewerkzaamheden.

Explosieven opruimen (UXO Clearance)

Explosieven opruimen is vaak een noodzakelijke stap in veel offshore constructieprojecten. Met name bij de aanleg van offshore windparken is het lokaliseren van explosieven, overgebleven uit de tweede wereldoorlog, een belangrijke eerste stap. Zo is bij de meeste windparken in de Noordzee de explosieven-detectie een eerste vereiste. DUC Marine Group heeft uitgebreide ervaring hiermee, onder meer bij het Dolwin project aan de Duitse kust. Met onze combinatie van ervaren duikers en experts, gespecialiseerde materialen en schapen, bieden we op maat gemaakte oplossingen voor explosievendetectie.

Zie ook: