REINIGEN ZEEBODEM ANKERPLAATSEN

Voor het reinigen van verschillende ankerplaatsen in Vlissingen, Rotterdam en IJmuiden kende Rijkswaterstaat het contract aan DUC Marine Group toe. De ankerplaatsen waren vervuild, onder meer door ankers die waren losgeraakt door metaalmoeheid of slecht weer. De losse ankers op de zeebodem vormen een bedreiging voor de schepen die daar ankeren, omdat daardoor hun eigen ankers vast kunnen komen te zitten wanneer ze worden opgehaald.

In slechts twee maanden reinigde DUC Marine de ankerplaatsen in Rotterdam, Vlissingen en IJmuiden. Voor deze operatie werd het schip de Ram ingezet. De Ram werd gepositioneerd boven de locatie, waarna duikers afdaalden naar de zeebodem. Door de stroming in het water waren veel van de ankers bedekt met een laag zand van 1 meter, waardoor de duikers moesten zoeken naar de objecten. Van alle gevonden objecten werd de positie, richting en conditie uitgebreid gedocumenteerd. Vervolgens werden de objecten opgehesen, gereinigd en opnieuw geïnspecteerd.

In totaal werd een gebied van 300 vierkante kilometer onderzocht en werd er 300 ton puin geborgen, waaronder

–             40 ankers (per anker 700 to 8.000 kg);

–             3.000 meter ketting (per schakel 10 cm to 50 cm);

–             500 m staalkabel;

–             Visnetten, keien, beton en zelfs een 17e-eeuws kanon